Badania i rozwój

Badania i rozwój mają dla nas pierwszorzędne znaczenie. Obecnie Maximator-JET uczestniczy aktywnie w następujących projektach:


 

Federacja Przemysłowych Stowarzyszeń Badawczych „Otto von Guericke" [AiF - Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen], stowarzyszenie zarejestrowane, we współpracy z EUREKA - Sieć dla badań i rozwoju skierowanych na rynek.

 

Projekt „OSZIJET" którego celem jest optymalizacja procesów cięcia hydro-ściernego: Dzięki nowemu, nakładającemu się w kontrolowany sposób mechanizmowi oscylacyjnemu dysz strumieniowych i zoptymalizowaniu ruchu posuwistego systemu hydro-ściernego, można będzie zwiększyć wydajność urządzeń o około 20%. Maximator JET bierze aktywny udział w adaptacji nowego procesu cięcia hydro-ściernego OSZIJET celem ekonomicznego zastosowania dużych urządzeń.

... więcej informacji

 Grupa Robocza Technologii Cięcia Strumieniem Wody [AWT - Arbeitskreis Wasserstrahltechnologie] Uniwersytetu Leibniz w Hanowerze

Grupa Robocza Technologii Cięcia Strumieniem Wody [AWT - Arbeitskreis Wasserstrahltechnologie] została utworzona w 1991 roku, w celu wspierania stosowania procesów cięcia strumieniem wody (Water Jet) w przemyśle oraz ich rozwoju.

Do tej pory Grupa Robocza Technologii Cięcia Strumieniem Wody [AWT - Arbeitskreis Wasserstrahltechnologie] posiada ponad 80 partnerów z dziewięciu krajów. Obok wymiany doświadczeń w kraju i zagranicą, trwają prace nad nowymi zagadnieniami technologicznymi. W tym zakresie Maximator JET dąży do tego, aby wyniki prac naukowych znalazły praktyczne zastosowanie.

... więcej informacji

 

 EUREKA - Sieć dla badań i rozwoju skierowanych na rynek

... więcej informacji

Wyższa Szkoła Zawodowa Würzburg-Schweinfurt

Maximator JET umożliwia studentom Wyższej Szkoły Zawodowej w Würzburg-Schweinfurt poznanie innowacyjnej technologii cięcia strumieniem wody oraz włącza ich do aktywnego udziału w swoich pracach projektowych.

W tym celu grupy projektowe mają do dyspozycji urządzenia do cięcia strumieniem wody (Water Jet) w centrum demonstracyjnym przedsiębiorstwa. Dodatkowo wspieramy Mainfranken Racing Team Wyższej Szkoły Zawodowej od czasu jej powstania oraz od lat regularnie zlecamy prace projektowe, badawcze oraz dyplomowe.

... więcej informacji

 Instytut Fraunhofera dla Urządzeń Produkcyjnych i Techniki Konstrukcyjnej, Berlin [Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK]

... więcej informacji
 

Instytut Materiałoznawstwa Uniwersytetu Leibniz w Hanowerze

Maximator JET udostępnił Instytutowi Materiałoznawstwa Uniwersytetu Leibniz w Hanowerze urządzenie do cięcia strumieniem wody (Water Jet) STM, w celu wykształcenia studentów w zakresie tej technologii oraz wzięcia udziału w badaniach.

W związku z tym wspieramy oraz zlecamy prace projektowe, badawcze oraz dyplomowe.

... więcej informacji

Centralny Program Innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw Ministerstwa Gospodarki i Technologii BMWi – Projekt we współpracy [ZIM - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie BMWi – Kooperationsprojekt]

 

Projekt: "Cięcie strumieniem hydro-ściernym": Konstrukcja niskozużywalnej, niezawodnej głowicy tnącej oraz doprowadzenia ścierniwa z minimalnym poborem powietrza do obróbki elementów z pustymi przestrzeniami.

... więcej informacji