Kompozyty

Za pomocą cięcia strumieniem wody można ciąć w prosty sposób i bez emisji pyłu oraz gazów, nowoczesne materiały, takie jak kompozyty włókniste (GFK, CFK, CFC, Carbon itp.). Dzięki bezstopniowej regulacji ciśnienia, lub użyciu równoległego wrzeciona wiertarki można wykonać we wrażliwych laminatach otwory startowe, bądź z użyciem niskiego ciśnienia w dyszy tnącej, bądź metodą tradycyjnego przewiertu. W ciągu jednego biegu roboczego istnieje możliwość cięcia kompozytów z tak różnych materiałów, jak metal i guma.

 

 

Zalety:

 • Brak wpływu ciepła
 • Brak emisji pyłu i gazów, mogących stwarzać zagrożenie
 • Brak rozwarstwiania ciętego materiału

Materiał

Grubość materiału

Carbon

do 150 mm

GFK

do 200 mm

CFC

do 150 mm

Przykłady zastosowania:

 • Przemysł samochodowy i dostawczy
  Części nośne oraz części obudów, w celu zredukowania ciężaru
 • Sporty motorowe
  Części obudów z tworzyw High-Tech
 • Budowy zbiorników
 • Cięcie krawędziowe, wyżłobienia
 • Budowa modeli
  Produkcja struktur nośnych redukujących ciężar