Technologia

Cięcie 2D

Standardowe systemy do cięcia wodą- JETMax HS posiadają 3 sterowane CNC serwo-osie i mogą być używane zarówno do eksploatacji z czystą wodą jak i z wodą z dodatkiem ścierniwa. Różnią się one od siebie jedynie wielkością powierzchni roboczej (patrz systemy do cięcia/standard). W celu uzyskania bardziej wydajnej i ekonomiczniejszej obróbki można wybierać różne opcje dla wszystkich systemów (patrz systemy do cięcia/opcje).
Cięcie wodą za pomocą standardowego systemu JETMax HS jest bardzo proste. Programowanie i sterowanie strumieniem wody odbywa się poprzez łatwy w obsłudze interfejs MS-Windows. Ekran przedstawia powierzchnię roboczą oraz kontury elementów podczas ich obróbki. Na powierzchni roboczej można dowolnie przestawiać kontury, duplikować je oraz wykonywać lustrzane odbicia. Umieszczone części mogą być natychmiast poddane procesowi cięcia z użyciem parametrów adekwatnych do ciętego materiału. Ciśnienie pompy (oraz opcjonalnie) ilość ścierniwa są ustawiane i dobierane bezpośrednio z listy materiałowej zawartej w programie, i automatycznie kontrolowane przez system.Powstawanie ciśnienia


Istotnym elementem składowym każdego urządzenia do cięcia wodą, oraz cięcia wodno-ściernego jest pompa wysokiego ciśnienia. Sercem każdej pompy jest tzw. wzmacniacz ciśnienia. Ciśnienie oleju wytworzone w hydraulicznej jednostce napędowej zostaje podwyższone do ciśnienia roboczego o wartości do 4150 bar, proporcjonalnie do stosunku powierzchni tłoka niskiego ciśnienia po stronie olejowej do tłoka wysokiego ciśnienia po stronie wodnej. Zabudowany tłumik pulsacji o objętości do 2,5 l redukuje wahania ciśnienia do minimum oraz umożliwia tym samym osiągnięcie stałego ciśnienia strumienia wody na wyjściu dyszy i chroni cały system wysokiego ciśnienia. Informacje techniczne dotyczące pomp wysokiego ciśnienia znajdą Państwo w zakładce "Produkty/Pompy wysokiego ciśnienia".Generating jets

Strumień wodno-ścierny, komponenty oraz media do wytworzenia strumienia wodno-ściernego

Jako medium tnące, stosowana jest zmiękczona woda. Jest to rozwiązanie nie tylko ekonomiczne i obojętne chemicznie, ale również woda dysponuje korzystnymi właściwościami przepływu. Zasadniczo w zależności od wymagań dotyczących obróbki można zastosować każdą stabilną ciśnieniowo ciecz. Za ścierniwo służą zasadniczo materiały mineralne, jak piasek kwarcowy, granat oraz korund. Są one bardzo twarde, a dzięki ich krystalicznej strukturze dysponują wieloma ostrymi krawędziami.
Głowica tnąca składa się z załączanego pneumatycznie zaworu wysokiego ciśnienia oraz dyszy wodnej z szafiru lub diamentu o średnicy między 0, 08 mm a 0, 35 mm. Przy obróbce wodno- ściernej stosowana jest dodatkowa komora mieszania oraz rurka skupiająca. Ścierniwo jest zasysane dzięki efektowi Venturiego wytworzonemu przez strumień wody, miesza się z wodą w specjalnej komorze, oraz jest przyspieszane poprzez przenoszenie impulsowe w rurce skupiającej. W rurce skupiającej następuje ponowne ukierunkowanie oraz związanie strumienia. Średnica strumienia określana jest poprzez średnicę rury skupiającej w zakresie od 0,5 do 1,2 mm.
Do cięcia wodno- ściernego zużywa się w zależności od zastosowanej dyszy między 0, 25 a 3, 5 l/min wody oraz w zależności od ciętego materiału, między 50 a 500 g/min ścierniwa. Ścierniwo przechowywane jest w zbiornikach magazynujących w pobliżu maszyny oraz dostarczane jest ciśnieniowo do zbiornika pośredniego znajdującego się bezpośrednio przy systemie prowadzenia głowicy tnącej. Ze zbiornika pośredniego, ścierniwo doprowadzanie jest do głowicy mieszającej za pomocą bezstopniowo regulowanego dozownika. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie dozowania ścierniwa, znaczne zwiększające wydajność cięcia.
Informacje techniczne dotyczące komponentów wysokiego ciśnienia oraz elementów eksploatacyjnych do cięcia strumieniem wody znajdą Państwo w zakładce "Produkty/Komponenty/Zawory, złączki, przewody" lub "Produkty/Komponenty/Elementy eksploatacyjne".Generating jets

Cięcie wodą ma duże zalety produkcji elementów trójwymiarowych, niezależnie od materiału. Cięcie wodą z lub bez ścierniwa, oferuje bardzo szeroki zakres możliwości: obok prostych krawędzi do zakresu produkcyjnego zaliczają się również krawędzie ukośne, pod spoiny spawane wszystkich rodzajów, fazowania dowolnych form oraz elementy o dużej objętości, a wszystko z najwyższą precyzją. Nawet wysoce wyspecjalizowane zadania cięcia takie, jak okrągłe otwory na całym obwodzie 360 stopni w metalu, można ekonomicznie zrealizować z minimalnym nakładem prac wykańczających.

Technika cięcia strumieniem wody (Water Jet) jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się technologią narzędziową na całym świecie. 

Ten stan rzeczy, wynika z kilku przyczyn:

Ten sposób cięcia jest nadzwyczaj ekonomiczną alternatywą do obróbki frezerskiej oraz erozyjnej. Proces ten umożliwia przeprowadzenie pakietowania wielu operacji roboczych przy lepszej wydajności cięcia, co oszczędza materiał oraz czas. Istnieje również możliwość tworzenia kompleksowych form przy zachowaniu odpowiedniej precyzji oraz czystych krawędzi bez powstawania deformacji materiału lub powierzchni zewnętrznych. Nieważne, czy jest to produkcja jednostkowa czy seryjna, ten sposób cięcia na zimno gwarantuje ekonomiczną produkcję przy maksymalnej precyzji oraz minimalnych tolerancjach.

Największą zaletą, w odróżnieniu od innych sposobów cięcia, jest wykorzystanie techniki cięcia na zimno. Sprawdza się ona przede wszystkim tam, gdzie bezwiórowe, wiórowe oraz termiczne techniki produkcji przynoszą niezadowalające rezultaty z mechanicznych lub fizycznych względów. Dotyczy to przede wszystkim tytanu, stali nierdzewnych, miedzi, aluminium oraz kompozytów z włókien, szkła i kamienia.

Dzięki technice precyzyjnego cięcia strumieniem wody (Water Jet) , ten sposób cięcia na zimno nadaje się idealnie do systematycznie zyskującej na znaczeniu produkcji niewielkich detali. Zapotrzebowanie na miniaturowe, precyzyjnie wycięte detale może zostać zrealizowane niezależnie od materiału z dokładnością pozycjonowania 0,0025 mm oraz zakresie tolerancji +/- 0,01 mm.

 

Standardowe systemy do cięcia wodą - JETMax HS posiadają 3 sterowane CNC serwo-osie i mogą być używane zarówno do eksploatacji z czystą wodą jak i z wodą z dodatkiem ścierniwa. Różnią się one od siebie jedynie wielkością powierzchni roboczej (patrz systemy do cięcia/standard). W celu uzyskania bardziej wydajnej i ekonomiczniejszej obróbki można wybierać różne opcje dla wszystkich systemów (patrz systemy do cięcia/opcje). 

Cięcie wodą za pomocą standardowego systemu JETMax HS jest bardzo proste. Programowanie i sterowanie strumieniem wody odbywa się poprzez łatwy w obsłudze interfejs MS-Windows.
Ekran przedstawia powierzchnię roboczą oraz kontury elementów podczas ich obróbki. Na powierzchni roboczej można dowolnie przestawiać kontury, duplikować je oraz wykonywać lustrzane odbicia. Umieszczone części mogą być natychmiast poddane procesowi cięcia z użyciem parametrów adekwatnych do ciętego materiału. Ciśnienie pompy (oraz opcjonalnie) ilość ścierniwa są ustawiane i dobierane bezpośrednio z listy materiałowej zawartej w programie, i automatycznie kontrolowane przez system.

 

Istotnym elementem składowym każdego urządzenia do cięcia wodą (Water Jet) , oraz cięcia wodno-ściernego jest pompa wysokiego ciśnienia. Sercem każdej pompy jest tzw. wzmacniacz ciśnienia. Ciśnienie oleju wytworzone w hydraulicznej jednostce napędowej zostaje podwyższone do ciśnienia roboczego o wartości do 4150 bar, proporcjonalnie do stosunku powierzchni tłoka niskiego ciśnienia po stronie olejowej do tłoka wysokiego ciśnienia po stronie wodnej. Zabudowany tłumik pulsacji o objętości do 2,5 l redukuje wahania ciśnienia do minimum oraz umożliwia tym samym osiągnięcie stałego ciśnienia strumienia wody na wyjściu dyszy i chroni cały system wysokiego ciśnienia.

Informacje techniczne dotyczące pomp wysokiego ciśnienia znajdą Państwo w zakładce "Produkty/Pompy wysokiego ciśnienia".

Strumień wodno- ścierny [Wasserabrasivinjektorstrahl (WAIS)], komponenty oraz media do wytworzenia strumienia wodno- ściernego

Jako medium tnące, stosowana jest zmiękczona woda. Jest to rozwiązanie nie tylko ekonomiczne i obojętne chemicznie, ale również woda dysponuje korzystnymi właściwościami przepływu. Zasadniczo w zależności od wymagań dotyczących obróbki można zastosować każdą stabilną ciśnieniowo ciecz. Za ścierniwo służą zasadniczo materiały mineralne, jak piasek kwarcowy, granat oraz korund. Są one bardzo twarde, a dzięki ich krystalicznej strukturze dysponują wieloma ostrymi krawędziami.

Głowica tnąca składa się z załączanego pneumatycznie zaworu wysokiego ciśnienia oraz dyszy wodnej z szafiru lub diamentu o średnicy między 0, 08 mm a 0, 35 mm. Przy obróbce wodno- ściernej stosowana jest dodatkowa komora mieszania oraz rurka skupiająca. Ścierniwo jest zasysane dzięki efektowi Venturiego wytworzonemu przez strumień wody, miesza się z wodą w specjalnej komorze, oraz jest przyspieszane poprzez przenoszenie impulsowe w rurce skupiającej. W rurce skupiającej następuje ponowne ukierunkowanie oraz związanie strumienia. Średnica strumienia określana jest poprzez średnicę rury skupiającej w zakresie od 0,5 do 1,2 mm.

Do cięcia wodno- ściernego zużywa się w zależności od zastosowanej dyszy między 0, 25 a 3, 5 l/min wody oraz w zależności od ciętego materiału, między 50 a 500 g/min ścierniwa. Ścierniwo przechowywane jest w zbiornikach magazynujących w pobliżu maszyny oraz dostarczane jest ciśnieniowo do zbiornika pośredniego znajdującego się bezpośrednio przy systemie prowadzenia głowicy tnącej. Ze zbiornika pośredniego, ścierniwo doprowadzanie jest do głowicy mieszającej za pomocą bezstopniowo regulowanego dozownika. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie dozowania ścierniwa, znaczne zwiększające wydajność cięcia.

Informacje techniczne dotyczące komponentów wysokiego ciśnienia oraz elementów eksploatacyjnych do cięcia strumieniem wody znajdą Państwo w zakładce "Produkty/Komponenty/Zawory, złączki, przewody" lub "Produkty/Komponenty/Elementy eksploatacyjne".

 

Cięcie wodą (Water Jet) ma duże zalety produkcji elementów trójwymiarowych, niezależnie od materiału. Cięcie wodą z lub bez ścierniwa, oferuje bardzo szeroki zakres możliwości: obok prostych krawędzi do zakresu produkcyjnego zaliczają się również krawędzie ukośne, pod spoiny spawane wszystkich rodzajów, fazowania dowolnych form oraz elementy o dużej objętości, a wszystko z najwyższą precyzją. Nawet wysoce wyspecjalizowane zadania cięcia takie, jak okrągłe otwory na całym obwodzie 360 stopni w metalu, można ekonomicznie zrealizować z minimalnym nakładem prac wykańczających.