Pompy wysokiego ciśnienia

Oferujemy szeroką gamę agregatów do wytwarzania ciśnienia, aby optymalnie dostosować wydajność do konkretnego zastosowania. Wariantowość urządzeń obejmuje pneumatycznie napędzane generatory ciśnienia o kompaktowych wymiarach z zakresem ciśnienia między 100 bar a 5500 bar przy odpowiedniej wydajności pompy aż po hydraulicznie napędzane pompy wysokiego ciśnienia, które wytwarzają ciśnienie robocze o wartości 6000 bar przy wydajności pompy 10, 2 l/min.

 

Istotną częścią pompy wysokiego ciśnienia jest wzmacniacz ciśnienia. Ciśnienie pierwotne ulega zwiększeniu - w zależności od stosunku powierzchni tłoka niskiego ciśnienia do tłoka wysokiego ciśnienia - do wtórnego ciśnienia roboczego o wartości do 6000 bar. W przypadku pompy napędzanej hydraulicznie wytworzenie ciśnienia pierwotnego następuje za pomocą hydraulicznej jednostki olejowej.