Środowisko naturalne

Wielostopniowe urządzenia do utylizacji ścieków

W celu zapewnienia pracy zgodnej z ochroną środowiska oraz oszczędzającej surowce Maximator JET oferuje wielostopniowe systemy oczyszczania ścieków, łącznie z separacją substancji stałych oraz rozpuszczonych.

Należą do nich:

  • Odwadnianie osadów za pomocą odstojników, kontenerów BigBag lub filtrów taśmowych
  • Filtracja zawiesin ze ścieków
  • Usunięcie ewentualnych rozpuszczonych jonów metali

W ten sposób można wprowadzić powstające ścieki do systemu kanalizacji lub utrzymywać je w obiegu zamkniętym.