Rozwiązania indywidualne

Obok "klasycznych" urządzeń do cięcia strumieniem wody oferujemy rozwiązania specjalne, dla których technika cięcia strumieniem wody była do tej pory nierentowna. Dotyczy to zwłaszcza gałęzi przemysłu, które wymagają specyficznej, na przykład mobilnej formy budowy, np. dla zastosowań na placach budów. W wielu przypadkach zastosowania potrzebna jest tylko niewielka część istniejącego potencjału wydajności, co powoduje, że również rozwiązania na znacznie niższym poziomie cenowym mają sens oraz są możliwe do zrealizowania. Krótko mówiąc, indywidualne urządzenia Maximator JET są prawdziwymi rozwiązaniami specjalnymi, które zostały dostosowane do danego zapotrzebowania i dopracowane, aż do ostatniego szczegółu.

Prosimy o przedstawienie nam Państwa wymagań, a skonstruujemy dla Państwa odpowiednie urządzenie!