Większa wydajność pompy

Większa moc cięcia dzięki większej wydajności pompy

np. 45kW -> 4,3 l/min., 55 kW -> 6,2 l/min., 75 kW -> 10,2 l/min. Możliwe jest łączenie pomp w grupy, celem uzyskania wyższej wydajności.

Wykaz pomp wysokiego ciśnienia 4000 bar