Równoległe głowice tnące

2 lub więcej głowic tnących zamocowanych równolegle do bazowej głowicy, na tej samej osi Z.

Dodatkowa (lub dodatkowe) głowica tnąca (cięcie wodą lub wodno- ścierne) jest zamontowana równolegle do pierwszej głowicy na wsporniku na osi Z. Istnieje możliwość jej przesuwania (regulacji). Dodatkowa głowica tnąca posiada osobny system dozowania ścierniwa. Odstęp między głowicami, może wynosić od 100 mm do 500 mm.

 

  • Zawór tnący HD z uchwytem zaworu
  • Dodatkowe przewody wysokiego ciśnienia
  • Zawór odcinający HD dla dodatkowej głowicy
  • Urządzenie dozujące ścierniwo
  • Kontrola podciśnienia
  • Ciśnieniowe dostarczanie ścierniwa
  • Głowica mieszająca ścierniwo