Dodatkowa oś Z

W celu uzyskania elastycznej eksploatacji wielogłowicowej.

Na bramie maszyny mogą znajdować się dwie niezależnie napędzane osie Z. Minimalny odstęp między osiami Z (głowice tnące) wynosi 320 mm. Maksymalny odstęp zależny jest od szerokości bramy maszyny (oś Y). Odstęp między głowicami tnącymi sterowany jest w pełni automatycznie za pomocą oprogramowania do cięcia. 

Na każdej osi Z zamontowana jest jedna głowica tnąca (woda, lub woda ze ścierniwem). W wersji wodno-ściernej każda oś Z wyposażona jest w system dozujący ścierniwo

.

  • Zawór tnący HD z uchwytem zaworu
  • Dodatkowe przewody wysokiego ciśnienia
  • Urządzenie dozowania ścierniwa CNC
  • Kontrola podciśnienia
  • Ciśnieniowe dostarczanie ścierniwa
  • Głowica mieszająca ścierniwo