Automatyczna oś obrotowa

W celu przestawienia głowicy tnącej +/-45° w kierunku bramy