Przełącznik ciśnienia Standby

W celu zapewnienia stabilnej produkcji wielozmianowej:

Dla pomp wysokiego ciśnienia typu DYNATRONIC / HYTRON / ECOTRON istnieje możliwość zainstalowania przełącznika ciśnienia Standby równolegle do przełącznika ciśnienia zamocowanego seryjnie. W celu zminimalizowania czasów postoju w przypadku prac konserwacyjnych urządzenie można w krótkim czasie przełączyć, na czas trwania konserwacji.

  • Przełącznik ciśnienia 400 MPa
  • Ręczne przełączenie układu hydrauliki za pomocą 2 zaworów kulowych
  • Ręczne przełączenie układu wysokiego ciśnienia za pomocą 2 ręcznych zaworów wysokiego ciśnienia
  • Elektryczne przełączenie za pomocą przełącznika DU1 / DU2
  • Kompletne owężowanie, orurowanie oraz okablowanie