Czujnik nadzoru

Podczas cięcia z użyciem ścierniwa monitorowany jest stan podciśnienia w komorze mieszania ścierniwa.

Jego wartość umożliwia wyciągnięcie wniosków odnośnie jakości dyszy tnącej, aktualnego przepływu ścierniwa oraz upozycjonowania dyszy tnącej w stosunku do rurki skupiającej (ogniskującej).