Urządzenie do zmiękczania wody

W sytuacji, gdy twardość wody przekracza granice tolerancji, pomiędzy maszyną a przyłączem wody, instaluje się automatyczne urządzenie zmiękczające wodę.

Do regeneracji filtru stosuje się tabletki soli, które są dostępne w każdym sklepie z materiałami budowlanymi.