Szkolenie

Przy urządzeniach do cięcia strumieniem wody może pracować tylko wykwalifikowany personel. Chętnie przeprowadzimy instruktaż dla Państwa nowych pracowników.