System dozowania ścierniwa

System dozujący posiada pojemnik pośredni oraz zapewnia bezstopniowe dozowanie ilości ścierniwa z sensorycznym nadzorem.

Dzięki szybkiemu i równomiernemu podawaniu ścierniwa można zoptymalizować wydajność cięcia oraz zwiększyć ekonomiczność urządzenia do cięcia wodą (wodno- ściernego). Jednocześnie proces cięcia staje się bardziej stabilny.