Większy zbiornik magazynujący

Zbiornik na maks. 1,2 tony ścierniwa