IGEMS - Oprogramowanie HiTech do cięcia 2D oraz 3D

 

Oprogramowanie IGEMS ma długą tradycję w rozwoju nowoczesnych rozwiązań oprogramowania CAD, CAM-NEST dla urządzeń tnących strumieniem wody oraz strumieniem wody ze ścierniwem. IGEMS to wysokowydajne narzędzie, z pomocą którego można łatwo i szybko utworzyć efektywne dane CNC, zoptymalizować linie cięcia oraz zapewnić wysokiej jakości wykończenie wycinanych przedmiotów.

Program, w oparciu o wprowadzone przez użytkownika dane, automatycznie generuje sprawozdania, dotyczące wykonywanych prac, oraz dokonuje specyficznych dla użytkownika maszyny analiz np. kosztów i czasu wykonania usługi, co ułatwia wykonanie kosztorysu lub oferty oraz dokumentacji marketingowej.

Dzięki temu oprogramowanie optymalnie wspiera produktywność. Moduł IGEMS bazuje na systemie CAD/CAM/NEST oraz oferuje duży wybór modułów Add-On (dodatków). Grupowanie oraz zarządzanie materiałami stają się proste i co najważniejsze- ekonomiczne.