Ręczne obracanie głowicą tnącą

Uchwyt tnący  wraz z zaworem do ręcznego ustawiania głowicy tnącej +/- 46 stopni w osi

  • Uchcwyt tnący wraz z zaworem wskazującym
  • Dżwignia połączona z zaworem wysokiego ciśnienia