PREMIUM 3D

Sprawdzone systemy PREMIUM w połączeniu z opatentowanymi głowicami tnącymi 3D I-HEAD® tworzą uniwersalny system cięcia strumieniem wody również do wykonywania cięć fazujących do 45°. 5-osiowa kinematyka umożliwia kompensację błędu kąta cięcia, a tym samym podwyższoną precyzję cięcia krawędzi.

Dane techniczne:

Wymiary całkowite (sz. x dł.) każdorazowo:

+ ok. 1100 mm x 1350 mm

Wysokość (z orurowaniem wysokiego ciśnienia):

ok. 2500 mm

Prędkość przejazdu:

10 m/min.

Dokładność pozycjonowania:

  +/- 0,1 mm

Powtarzalność:

+/- 0,05 mm

 

Podstawowe dane oferty:

 • Nierdzewny, spawany korpus maszyny, z aluminium oraz stali szlachetnej
 • Zakryte oraz zamknięte prowadzenia napędów
 • Zbiornik wody z kratownicą oraz wspornikami
 • H
 • Sterowanie serwo NUM AXIUM POWER
 • Układ napędowy NUM MDLU 3
 • Bezszczotkowe cyfrowe serwomechanizmy
 • Oprogramowanie CAD/CAM z Grupowaniem
 • NEST
 • Ręczne urządzenie obsługi
 • Autonomiczna oś Z z funkcją skanowania wysokości oraz zabezpieczeniem przed kolizją
 • Laser do określania pozycji
 • Zawór HD z zestawem do cięcia hydro-
 • ściernego wraz z 20 dyszami oraz 5 rurkami
 • skupiającymi (focusing pipe)
 • Sterowane NC urządzenie dozujące ścierniwo z czujnikiem zabezpieczającym przed odbiciem zwrotnym
 • Zbiornik magazynujący dla 250 kg ścierniwa
 • Ciśnieniowe dostarczanie ścierniwa
 • System bezpieczeństwa z fotokomórkami
 • Zestaw narzędzi wraz ze wszystkimi narzędziami specjalnymi dla pompy wysokiego ciśnienia oraz zaworu tnącego
 • Pakiet części zamiennych dla pompy wysokiego ciśnienia oraz zaworu tnącego
 • 1 tona ścierniwa
 • Szkolenie personelu w zakresie obsługi
 • Instalacja oraz pierwsze uruchomienie
 • Kompletna instalacja przewodów wysokiego ciśnienia między stołem (wanną) a pompą
 • Pompa wysokiego ciśnienia HYTRON 40.37
 • + moduł CAM5X: Obróbka 5-osiowa 2.5D, 5-osiowa kompensacja błędów kąta cięcia
 • Kompensacja błędów kąta osi

Powierzchnie robocze:

Oś X (długość)

Zakres 1000 mm do 12000 mm w krokach co 500 mm

Oś Y (brama)

Zakres 1000 mm do 3000 mm w krokach co 500 mm

 

Oś Z:

350 mm

 

Kąt pochylenia osi A/B:

+/- 46°

 

Wymiary całkowite (sz. x dł.) każdorazowo:

+ ok. 1000 mm x 900 mm

 

Wysokość (z orurowaniem wysokiego ciśnienia):

ok. 2500 mm

 

Prędkość przejazdu:

10 m/min.

 

Dokładność pozycjonowania:

+/- 0,1 mm

 

Powtarzalność:

+/- 0,05 mm